Bible Study

Sebab-sebab Kesombongan

  • Ternyata ada Sebab-Sebab Kesombongan, mari sempatkan waktu belajar bersama dan renungi baik-baik.

Pelajarilah ayat-ayat berikut ini dan catatlah pengamatan Anda mengenai penyebab kesombongan.

       2Raja 20:13* 
Hizkia menjadi sombong ketika sangat diberkati. Bahkan saat setelah ditolong Tuhan. Waspadalah ketika sangat diberkati atau baru mengalami pertolongan Tuhan
       Yesaya 14:12-17* _____________________________________________
       Lukas 18:11* _________________________________________________
       1Korintus 8:1* _______________________________________________
       1Timotius 3:1,6* _____________________________________________


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *