Daily Bread

Doa yang mengandung kuasa

Apabila kamu melakukan hukum-hukum Allah maka yah doamu ada kuasa mengubahkan semua tetapi kalau tidak maka doamu adalah kesia-siaan dan dibenci Tuhan.

“Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan, yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah Aku mau mereka meminta petunjuk dari pada-Ku? Yehezkiel 14:3

Doamu akan menjadi suatu kekejian dihadapan Allah bila hidupmu berseberangan dengan Allah. Allah itu baik tetapi jangan halangi doamu dengan dosa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *