Daily Bread

Berbahagialah orang yang murah hati

Jika keegoisan itu penyebab dari kehidupan yang penuh kesedihan, sebaliknya ketidak-egoisan adalah sumber dari kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.

  • Joyce Meyer

Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.

  • Mat 5:7

Orang yang egois bukan hanya tidak mampu mengasihi sesamanya, tetapi mereka juga tidak dapat mengasihi diri mereka sendiri.

Orang egois biasanya malas memberi, malas melakukan Firman Tuhan bahkan malas beribadah. Tidak bersemangat dan maunya selalu dilayani dan dituruti.

If selfishness is the key to being miserable, then selflessness must be the key to being happy!

  • Joyce Meyer

Blessed are the merciful,
For they shall obtain mercy.

  • Matt 5:7

Selfish persons are incapable of loving others, but they are not capable of loving themselves either.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *